SHËRBIMET

Firma Euro Arti ofron këto shërbime:

Shërbimet e gomave Profilit
Ndërrimin e  gomave  të veturave dhe 4×4 13,14,15,16,17,18,19.20 inch
Ndërrimin e gomave të mjeteve transportuese 14c,15c,16c inch
Ndërrim gome të blinduar 13,14,15,16,17,18,19.20 inch
Balancim i bandashave  të thjeshte 13,14,15,16,17,18,19.20 inch
Balancim i  bandashave  të aluminit 13,14,15,16,17,18,19.20 inch

Ndërrimi i vajit:

Ndërrim  vaji

Ndërrim i filterit të vajit

Ndërrim i filterit të ajrit

Montimi i akumlatorëve

Servisimi i akumlatorëve (Vetëm Jasz plastic)